Dne 30. 9. 2017 byla dokončena akvizice naší laboratoře a STAFILA, spol. s r.o. je tímto začleněna do laboratorní skupiny Aeskulab.

nahoru