• provedení biochemických, hematologických, serologických a mikrobiologických vyšetření
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie
  • bezplatné zprostředkování vyšetření, které se v naší laboratoři neprovádějí, včetně odvozu materiálu
  • svoz materiálu a expedici výsledků v tištěné i elektronické podobě
  • bezplatné poskytování odběrových zkumavek a žádanek, gynekologickým ordinacím poskytujeme i vakuový odběrový systém Vacuette® (zkumavky, jehly, odběrové kloboučky)
  • bezplatné poskytování dalšího zdravotnického materiálu pro ordinace pravidelně požadující větší objem vyšetření (sedimentační soupravy, latexové rukavice)
  • komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v Laboratorním Informačním Systému (LIS)

Doručování výsledků

Probíhá v rámci svozu biologického materiálu. Výsledky vyšetření, které byly provedeny určitý den, jsou distribuovány následující den ráno. Velká většina vyšetření se provádí v den příjmu materiálu, ordinace má tedy výsledky k dispozici druhý den po odběru pacienta. Vyšetření, která se neprovádějí každodenně, mají na výsledkovém listu uvedenu poznámku dodatečně. Výsledek těchto vyšetření je doručován v nejbližším možném termínu. Výsledky mají vždy tištěnou (papírovou) podobu. Po domluvě je možno výsledky doručovat také v elektronické podobě.

Telefonické hlášení výsledků

Telefonicky lze výsledky nebo předběžné nálezy sdělit pouze lékaři nebo sestře (žadateli o vyšetření). Vždy je vyžadováno jméno a pozice (funkce) osoby, které je výsledek sdělován. Po ukončení vyšetření lékař vždy obdrží výsledek i písemnou formou.

Svoz biologického materiálu

  • Veškerá přeprava biologického materiálu je zajištěna vlastní svozovou službou. Svoz se uskutečňuje v pracovních dnech vždy ráno od 7:00.
  • Veškerý biologický materiál, který odeberete, vložte do polyetylenových sáčků, které jsou poskytovány v rámci spolupráce s naší laboratoří zdarma. Do kapsy sáčku vložte také řádně vyplněné žádanky. Dbejte na to, aby nedošlo k vylití biologického materiálu nebo znečištění žádanek biologickým materiálem v průběhu transportu.
  • V případě potřeby provedení urgentního vyšetření po čase svozu nás telefonicky kontaktujte. Zajistíme mimořádný svoz i tohoto materiálu.

Příjímání stížností a podnětů

Veškeré připomínky, stížnosti či jiné zpětnovazebné informace, které mají vliv na činnost laboratoře pište na info (zavináč) stafila.cz nebo volejte na 385 510 131.

Laboratorní příručka 

lp-laboratorni_prirucka_v8.pdf (1 MB)LP-Laboratorni_prirucka_v8
pertuse.pdf (870 KB)
lpm_v1.pdf (1.3 MB)LPM_laboratorni_prirucka_mikrobiologie_v1
nahoru